تهران- ایرنا- مدیر گروه تحقیقات تولید واکسن «کووایران برکت» گفت: چهار شهر شیراز، اصفهان، مشهد و بوشهر در روزهای آتی وارد فاز مطالعاتی واکسن کوو ایران برکت خواهند شد و تزریق به داوطلبان این شهرها از ۲۰ خرداد آغاز می‌شود.Original Article

تمامی مطالب به صورت rss از وب سایت های مرجع دریافت شده است .