تهران-ایرنا-"میمنت عابدینی بلترک"، عضوهیات علمی دانشگاه به خبرنگار ایرنا گفت: به واسطه نبود زیر ساخت‌ های آموزش مجازی در دوران کرونا، عدم همکاری خانواده و نبود تعریف صحیح از دانش و یادگیری، در آینده با چالش‌ های بسیاری نه تنها در محیط آموزشی بلکه در سطح جامعه رو به رو خواهیم شد.Original Article

تمامی مطالب به صورت rss از وب سایت های مرجع دریافت شده است .
0دیدگاه

ارسال نظر