تهران- ایرنا- در یادداشت روزنامه ایران آمده است: در برنامه اشتغال روستایی و عشایری یکی از محورهای کلیدی در تعادل بخشـی سکونتگاه‌های کشور، ارتقای تولیدات ملی، امنیت غذایی و کاهش فقر در کشور، توجه به اقتصـاد روستاست.Original Article

تمامی مطالب به صورت rss از وب سایت های مرجع دریافت شده است .
0دیدگاه

ارسال نظر