تهران- ایرنا- از همان زمانی که بایدن به عنوان کاندیدای پیشتاز دموکرات ها در رقابت های انتخاباتی آمریکا یکی از شعارهای محوری اش را بازگشت به تعهدات بین الملل و به صورت ویژه تر توافق برجام اعلام کرد؛ چگونگی و کم و کیف این بازگشت همواره محل تامل جدی پژوهشگران عرصه امنیت و حقوق بین المللی بوده است.Original Article

تمامی مطالب به صورت rss از وب سایت های مرجع دریافت شده است .
0دیدگاه

ارسال نظر