تهران- ایرنا- روزهای نخست اسفند ۱۲۰۶ یادآور انعقاد عهدنامه ترکمانچای یکی از قراردادهای منعقد شده میان دولت‌های روسیه تزاری و قاجارها است که به موجب آن بخش‌های مهمی از خاک ایران جدا شد. این قرارداد پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای در سطح داخلی و بین‌المللی برای ایران به همراه داشت.Original Article

تمامی مطالب به صورت rss از وب سایت های مرجع دریافت شده است .
0دیدگاه

ارسال نظر