تهران- ایرنا- مدیر مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: مطالعه تلفیقی جدیدی برای افراد ۵۰ تا ۷۵ ساله به صورت موازی با طرح مطالعاتی اصلی واکسن «کوو ایران برکت» انجام می‌شود تا ایمنی زایی برای این گروه مهم سنی به منظور دریافت واکسن بررسی شود.Original Article

تمامی مطالب به صورت rss از وب سایت های مرجع دریافت شده است .