تهران- ایرنا- ایران در روزهای پیش رو و در صورتی که طرف‌های برجام گام عملی برای اجرای تعهدات خود برندارند، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف می کند. راه دیپلماسی از سوی ایران باز است اما طرف‌های برجام باید جرات داشته باشند و در مسیر درست گام بردارند.Original Article

تمامی مطالب به صورت rss از وب سایت های مرجع دریافت شده است .
0دیدگاه

ارسال نظر