تهران- ایرنا- سخنگوی رزمایش مرکب دریایی ایران و روسیه ۲۰۲۱ گفت: این رزمایش در تقویم سالیانه کشورهای شرکت کننده قرار گرفت و مهمترین پیام رزمایش مرکب دریایی صلح و دوستی است.Original Article

تمامی مطالب به صورت rss از وب سایت های مرجع دریافت شده است .
0دیدگاه

ارسال نظر