تهران- ایرنا- مسئول اپیدمیولوژیک مطالعه کارآزمایی بالینی واکسن رازی کوو پارس گفت: به مردم اطمینان می‌دهیم مطالعات فاز انسانی واکسن ایرانی "رازی کوو پارس" با جدیت، وسواس و براساس استانداردهای بین‌المللی و تکنولوژی‌های نوین انجام می‌شود.Original Article

تمامی مطالب به صورت rss از وب سایت های مرجع دریافت شده است .