تهران- ایرنا- ارز ۴۲۰۰ تومانی بخشی از شاکله بودجه بوده و از نظر دولت قابل تغییر نیست. با توجه به تورم‌زا بودن افزایش نرخ ارز و ارتباط مستقیم آن با معیشت مردم ضروری است این نوع ارز حفظ شده و جامعه از احتمال وقوع یک شوک تورمی جدید نجات یابد.Original Article

تمامی مطالب به صورت rss از وب سایت های مرجع دریافت شده است .
0دیدگاه

ارسال نظر

برچسب ها