رشت – ایرنا- لهیب آتش سودپرستی و کم خردی پس از گذشت چند روز همچنان بر پیکر کم رمق تالاب انزلی زبانه می کشد. چند روزی است که آتش سوزی در نیزارهای انزلی آغاز شده و تا کنون ۱۲ هکتار از این اراضی در شعله های آتش سوخته، این درحالیست که دلیل آتش سوزی عامدانه و به قصد تصرف اراضی تالابی اعلام شده است.Original Article

تمامی مطالب به صورت rss از وب سایت های مرجع دریافت شده است .
0دیدگاه

ارسال نظر