کرمان – ایرنا – عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز گفت: در کشورمان با تنوع سلایق و دیدگاه‌ها از نظر قومی، مذهبی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی روبرو هستیم و نخبگان ما دارای دیدگاههای متفاوتی هستند که این مهم اقتضا می کند تا این سلایق به رسمیت شناخته شود و راه یکسانی را در پیش بگیرند.Original Article

تمامی مطالب به صورت rss از وب سایت های مرجع دریافت شده است .
0دیدگاه

ارسال نظر

برچسب ها