لندن – ایرنا – پس از بیست سال اشغال نظامی آمریکا و متحدانش در افغانستان وضعیت توسعه انسانی این کشور در شرایطی بدتر از سال ۲۰۰۱ قرار دارد. درصد افراد زیر خط فقر از ۳۳.۷ به ۷۲ درصد افزایش یافته و زمین های زیر کشت خشخاش با افزایش بیش از صد درصد، از ۷۴ هزار هکتار به ۱۶۳ هزار هکتار رسیده است.Original Article

تمامی مطالب به صورت rss از وب سایت های مرجع دریافت شده است .
0دیدگاه

ارسال نظر

برچسب ها