مسکو – ایرنا- پتر آکوپوف از کارشناسان امور سیاسی روسیه در گزارشی تحلیلی به علل نگرانی آمریکا از نزدیکی ایران و چین و خرسندی روسیه از این روند پرداخته و خاطرنشان کرد: روسیه و چین به ایران برای بنای ساختار جدید جهان نیاز دارند.Original Article

تمامی مطالب به صورت rss از وب سایت های مرجع دریافت شده است .
0دیدگاه

ارسال نظر

برچسب ها