تهران- ایرنا- مجری مطالعات بالینی واکسن ایرانی کرونا گفت: نخستین واکسن ایرانی کرونا با نام " کوو ایران برکت" ایمنی قابل قبول و حتی قدری بهتر از انتظارات به همراه داشته است.Original Article

تمامی مطالب به صورت rss از وب سایت های مرجع دریافت شده است .