تهران-ایرنا- مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی به پیش‌بینی تغییرات بازار کار در دوران پساکرونا پرداخته و براساس نظرسنجی از رهبران کسب‌وکارها و استراتژیست‌های منابع انسانی تصویری از مشاغل و مهارت‌های آینده ترسیم کرده است. براساس این گزارش همه‌گیری کرونا تأثیرات مهمی بر روندهای شغلی در بلندمدت دارد.Original Article

تمامی مطالب به صورت rss از وب سایت های مرجع دریافت شده است .
0دیدگاه

ارسال نظر